Mészáros Udvar-Ház kft.

Fenntarthatóság, mint ideológia

A megújuló energiák használatát az ipari fejlődés, a profit mértéktelen hajszolása és az urbanizáció már-már elviselhetetlen léptéke kényszerítette ki a gazdaságból.

Az ősember kizárólag az őt körülvevő, folyton megújuló természetre és annak – abban az időben, ill. még sokáig – kifogyhatatlan mértékére számíthatott….

Hazánkban jelentős mértékben fejlődik a környezettudatos magatartás, amelyben jelentős szerep jut a környezetvédőkön túl a központi költségből gazdálkodó ÁHT különböző alrendszereinek, valamint a jó gazdálkodási helyzetben lévő önkormányzatoknak és azon vállalkozásoknak, amelyek segédkeznek ezen rendszerek széles körű terjesztésében.

Néhány évvel ezelőtt még csodálkozással tekintetünk a „sógorokra”, amikor megújuló energiatermelésről, szélerőművekről beszéltünk. Mára Magyarország több vidékén szélerőművek ezrei termelik, minimális beruházási költséggel az olcsó áramot. Néhány éve elképzelhetetlen volt, hogy az áramszolgáltatók magányszemélyek által előállított energiát vásároljanak és olyan elektromos mérőórákat szereljenek fel, amelyek képesek mérni egyidejűleg a termelést és a fogyasztást. Ez ma körülbelül 50 napos átfutással egy kérvény benyújtását követően valóság minden olyan fogyasztó részére, aki napelemes rendszert telepít.

A fenntartható fejlődés biztosítása, valamint környezetünk jelenlegi állapotának megőrzése elengedhetetlenné teszi a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű alkalmazását. Európa legtöbb országa már nem csak felismerte ezt, hanem jelentős lépéseket is tett ennek megvalósítása érdekében. Egy olyan országban, ahol ezeknek a technológiáknak a felhasználása még csak gyerekcipőben jár, szükséges az emberek környezettudatos gondolkodásának a kialakítása, valamint megfelelő támogatási rendszer kiépítése. Ennek egyik fontos lépcsőfoka a közintézmények élenjáró szerepvállalása.

A megújuló energiahordozókban rejlő hatalmas kapacitások kikényszerítik az energia szolgáltatókból, az Európai Uniós elvárások mielőbbi teljesítését hazánkban is. A jövőben, ahogy azt az EU-s elvárások, példák mutatják, az áramszolgáltatók az általuk javasolt fogyasztási ár háromszorosán fogják vásárolni a napelemek segítségével előállított elektromos energiát.

Megosztás a LinkedIn-en